Dotazník

Druh žádáné pracovní činnosti:
Lokalita ve které hledáte práci:
Nejbližší nástupní termín:
Minimální platová představa v čistém:
Oslovení:
Titul:
Jméno:
Příjmení:  
Datum narození:
Místo narození:
Státní občanství:
Počet dětí:

Kontaktní adresa

Ulice:
PSČ, Město:
Stát:
Telefon:
E-mail:

Vzdělání

Střední škola
Rok nástupu: Rok ukončení:
Škola: Město:
Obor/specializace:
Vysoká škola
Rok nástupu: Rok ukončení:
Škola: Město:
Obor/specializace:
Kurzy a školení
Kurzy a školení:

Pracovní zkušenosti:

Začněte posledním zaměstnáním nebo poslední praxí (pro absolventy)
měsíc/rok měsíc/rok Pozice Podnik náplň práce
04/04 05/05 F&B Manager Hotel XY,
Český Krumlov
Foto:
Doplňující informace o pracovních zkušenostech, reference:

Znalosti

Jazykové znalosti úroveň:
úroveň:
úroveň:
úroveň:
úroveň:
 
Ekonomické znalosti úroveň:
úroveň:
úroveň:
 
PC znalosti úroveň:
úroveň:
úroveň:
Další znalosti, schopnosti a zájmy:
Byl jste soudně trestán(-a) nebo probíhá proti Vám soudní řízení?:

Ochrana osobních údajů

Zasláním svého životopisu a jiných dat dávám souhlas společnosti Bartlett Recruitment se zpracováním osobních údajů a prohlašuji, že uvedené informace jsou pravdivé. Souhlasím, aby data předaná společnosti Bartlett Recruitment byla použita při vyhledávání a zprostředkování vhodného zaměstnání a aby byla uložena u této společnosti po dobu neurčitou za účelem poskytování služeb personálního poradenství.

Jsem srozuměn(a) s tím, že moje osobní údaje mohou být předány za stejným účelem případnému zaměstnavateli.

Bartlett Recruitment postupuje vždy tak, aby bylo chráněno vaše právo na zachování lidské důstojnosti a právo na ochranu soukromí.